solbukta.net
Om dette nettsted
Siste endringer på solbukta.net Linkene nedenfor peker til de siste artiklene som ble endret eller lagt til på nettsiden (endringene kan være nokså kosmetiske eller usynlige feilrettelser):

Solbukta Vel -> Hovedside -> Aktuelt fra kommunen
Solbukta Vel -> Hovedside -> Aktuelt
Solbukta Vel -> Hovedside -> Julegrantenning
Solbukta Båtforening -> Arkiv -> 2016
Solbukta Båtforening -> Hovedside -> Båtplassen 2018

Bakgrunn Nettstedet solbukta.net ble opprettet rundt årsskiftet 2006/2007 på initiativ av Solbukta Vel og brukes av lokalforeningene Solbukta Vel, Solbukta Veilag, Solbukta Båtforening
Redaksjonelt ansvar Styrene i de enkelte foreningene er ansvarlig for innholdet i sine respektive deler av nettstedet hvor det for alle foreninger finnes en side som identifiserer styremedlemmene: vel, båtforening, veilag. Andreas Haffner (se nedenfor) er ansvarlig for innholdet på forsiden og fellessider så som denne.

Styrene i foreningene og Andreas Haffner tar ikke ansvar for innhold på nettsteder det linkes til fra denne siden.

Teknisk Nettstedet driftes av Andreas Haffner, telefon: 920 27 416.
Cookies Det brukes ikke noe cookies på http://solbukta.net
Sideoversikt