Bilder
Bryggeanlegg (-->2014)

 Brygga i drift 

 Tom brygge 

 Etter dugnaden om våren 

  

  
Dugnader

 Oktober 2007 - tåken letter 
Teknisk

 På høy tid... 

 Ekstrem vannstand (oktober 2002) 

 Landgangfeste bør justeres 

 Ekstrem vannstand (oktober 2002) 
Tyveriraidet 21./22.6.2007

  

  

  

  

  

  

 Akershus Amtstidende 25.6.2007 
Installasjon av ny brygge i august 2015 Den 24.08.2015 kom brygga landeveien

 Et lass flytebrygge 

 ... losses 

 inkludert nødvendig håndteringsutstyr 

 Festes til bunnen med... 

 ... solide moringer. 

 Brukstillatelse gitt 11.9.2015.