Årsmøte og dugnader
Årsmøte ... ... finner alltid sted siste lørdag i april på formiddagen.

Innkalling til årsmøte varsles på hjemmesiden, med epost (de som ønsker) og ved oppslag. Saksliste, årsmelding og revidert regnskap legges ut på hjemmesiden før møtet.

Dugnader Dugnader om våren og høsten er ikke lenger aktuelle. Om ekstraordinære dugnader skulle bli nødvendige informerer styret om dette