solbukta.net

Om dette nettsted

Siste endringer på solbukta.net Linkene nedenfor peker til de siste artiklene som ble endret eller lagt til på nettsiden (endringene kan være nokså kosmetiske eller usynlige feilrettelser):

Solbukta Båtforening -> Brygga og båtplasser -> Om ledige plasser
Solbukta Båtforening -> Brygga og båtplasser -> Årets bryggeplassfordeling (tidligere fordelinger finnes i arkivet)
Solbukta Båtforening -> Startsiden for Solbukta Båtforening -> Mer på båtforeningens nettside
Solbukta Båtforening -> Startsiden for Solbukta Båtforening -> Aktuelt fra Styret
Solbukta Båtforening -> Styre, kontakt, funksjoner -> Leder (fungerende)
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/e/1/0/solbukta.net/httpd.www/showpage.php on line 109 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/e/1/0/solbukta.net/httpd.www/showpage.php on line 111

Bakgrunn Nettstedet solbukta.net ble opprettet rundt årsskiftet 2006/2007 på initiativ av Solbukta Vel og brukes av lokalforeningene Solbukta Vel, Solbukta Veilag, Solbukta Båtforening
Redaksjonelt ansvar Styrene i de enkelte foreningene er ansvarlig for innholdet i sine respektive deler av nettstedet hvor det for alle foreninger finnes en side som identifiserer styremedlemmene: vel, båtforening, veilag. Andreas Haffner (se nedenfor) er ansvarlig for innholdet på forsiden og fellessider så som denne.

Styrene i foreningene og Andreas Haffner tar ikke ansvar for innhold på nettsteder det linkes til fra denne siden.

Teknisk Teknisk drift av nettstedet utføres av Andreas Haffner, telefon: 920 27 416.
Cookies Det brukes ikke noe cookies eller andre sporingsmidler på https://solbukta.net. Kun antall oppslag telles.
Annet Epostadresser oppgitt på dette nettsted er synlig for øyet, men lagt ut på en måte som forhåpentligvis hindrer at de brukes til utsendelse av søppelpost. Som en bieffekt må de skrives inn manuelt i epostprogrammet, selv om de er klikkbare.
Eksterne hjelpemidler Lenke-ikon Link Icon Png fra freeiconspng.com