Solbukta Båtforening

Styre, kontakt, funksjoner

Leder (fungerende) Styremøte i foreningen ble avholdt 23. mai 2023.
Thomas Thenau og Kenneth Holmsen Brude har trukket seg fra styret.
Iflg vedtektene skal Anleggsansvarlig tre inn som leder ved frafall av leder. Øystein ønsket ikke dette, pga nylig lederfunksjon i sitt lokale vel.
Arne ble utpekt son fungerende leder.
Link Icon Png
Økonomiansvarlig
Link Icon Png
Anleggsansvarlig
Link Icon Png
Styremedlemmer
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig   -   1089 visninger