Solbukta Båtforening

Bilder

Bryggeanlegg (-->2014)

 Brygga i drift 

 Tom brygge 

 Etter dugnaden om våren 

  

  
Link Icon Png
Dugnader

 Oktober 2007 - tåken letter 
Link Icon Png
Miljøet rundt bryggeanlegget

 2021 (droneopptak) 
Link Icon Png
Tyveriraidet 21./22.6.2007 Det har vært enkelte tyverier før, men denne gangen ble det ille:

Natten mellom 21.6.2007 og 22.6.2007 fant et tyveriraid sted ved brygga - etter alt å dømme mellom ca kl 12 (hvor en av naboene til bryggetomta kom hjem og var ved strandkanten uten å legge merke til noe spesielt) og kl 7 hvor samme nabo varslet havnesjefen og foreningens leder.

På fem båter ble fortøyningene kappet, båtene ble flyttet mot land og fra 3 av dem ble motoren fjernet. Politivakta for Folloregionen ble varslet over 02800 kl 7:28 av Andreas Haffner. Det ble spesifikk spurt om det var greit at vi flyttet båtene fra fjæresteinene (det var lavvann kl 7) at vi ikke ødela noe for etterforskingen, og det var greit. Senere på dagen ringte Drøbak politistasjon tilbake. De ville ikke komme fordi vi antagelig allerede hadde ødelagt for etterforskingen...

De berørte båteierne ble varslet så fort det lot seg gjøre og må ta denne saken opp med sine forsikringer og evt politiet.

Akershus Amtstidendes artikkel (også som faksimile bland bildene nede).

Oppdatering 17.7.: ifølge hva Styret har hørt så var de stjålne motorene IKKE bland dem som ble funnet av politiet noen dager etter raidet på Vestby.


  

  

  

  

  

  

 Akershus Amtstidende 25.6.2007 
Link Icon Png
Installasjon av ny brygge i august 2015 Den 24.08.2015 kom brygga landeveien

 Et lass flytebrygge 

 ... losses 

 inkludert nødvendig håndteringsutstyr 

 Festes til bunnen med... 

 ... solide moringer. 

 Brukstillatelse gitt 11.9.2015. 
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig   -   319 visninger