Solbukta Båtforening

Startsiden for Solbukta Båtforening

Kontakt

Om Solbukta Båtforening
Solbukta Båtforening driver en liten småbåthavn for lokalbefolkningen og hytteeierne nord i Frogn kommune ved Bunnefjorden.

Denne nettsiden er hovedsakelig tenkt som en informasjonskanal til medlemmene og plassinnehavere.

Aktuelle kommunale saker

Siste nytt om utvidelse av bryggen.

Oppdatert 25. mai: Anke er sendt inn til Statens Sivilrettsforvaltning på avgjørelsen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Saken ble sendt til Statsforvalteren for uttalelse og nå er det resultatet klart, vi gjengir konklusjonen:

"Kommunens vedtak av 23.11.2020 i sak 124/20 oppheves. Klagene har ført fram. Kommunen må behandle saken på nytt."

Styret avventer nå tilbakemelding fra kommunen og vil så vurdere hva som må gjøres videre. Amta
Båtforeningens søknad ble behandlet av kommunen i utvalgsmøte sist høst, hvor vi fikk flertallsvedtak for utvidelse av bryggen.
Det ble imidlertid sendt inn 2 klager på dette vedtaket; et fra en av våre medlemmer med fornyet klage og en ny klage fra ornitologisk forening.

Sist mandag den 15. mars ble saken behandlet på nytt i kommunens utvalgsmøte. I innstillingen fra rådmannen ble klagene avvist og det ble ny avstemming.
Resultat: Flertallsvedtak i vår favør for utvidelse av bryggen.

Saken må imidlertid videre til behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen). Dette vil ta tid, det kan være snakk om minimum 3 måneder.
Dette betyr ingen utvidelse for inneværende sesong, men forhåpentligvis etter sesongavslutning d.å.

Dette til informasjon fra Styret i Solbukta Båtforening.

2021

Årets dokumenter

økonomi referat årsmøte referat ekstraordinært årsmøte innkalling årsmøte innkalling ekstraordinært-årsmøte bryggeplassfordeling
brygge kommune Amta Vedlegg innkalling ekstraordinært årsmøte Vedtektsendringer Trygt på sjøen kommune MedlemsinfoBrygge 9 Valgkomitten instilling 6 1 Forslag vedtektsendring Thomas Thenau
5 og 8 økonomi 4 1 Info bryggeutvidelse 4 0 berettning 1 Ny Innkalling saksliste årsmøte 01 1 Vedlegg ekstraordinært årsmøte -Vedtektsendringer 01 0 Innkalling EKSTRAORDINÆRT årsmøte
2020

Fjorårets dokumenter

referat årsmøte innkalling årsmøte innkalling-ny årsmøte bryggeplassfordeling avlysning-korona årsmøte sak 9 valgkomiteen innstilling årsmøte
sak 6-3 vedtekter årsmøte sak 6-2 vedtekter årsmøte sak 6-1 vedtekter årsmøte sak 5 og 8 økonomi årsmøte oppdatert innkalling årsmøte beretning
Brygge Amta-aug03
Mer på båtforeningens nettside