Solbukta Båtforening

Startsiden for Solbukta Båtforening

Kontakt

Om Solbukta Båtforening
Solbukta Båtforening driver en liten småbåthavn for lokalbefolkningen og hytteeierne nord i Frogn kommune ved Bunnefjorden.

Denne nettsiden er hovedsakelig tenkt som en informasjonskanal til medlemmene og plassinnehavere.

Aktuelt fra anleggsansvarlig Vi opplevde en snill vinter uten is problemer.

Øystein sjekker fortøyninger, landgang og justerer landfestene i disse dager - takk til Øystein for årlig solid innsats med dette.

Dette betyr at brygga er klar for utlegging av båter fom 9. april.

Vi ber imidlertid om at kjøring ned til bryggeområdet sjekkes for at tørt nok for transport.

For de som eventuelt kommer sjøveien for utlegging er fritt fram.

Aktuelt om båtplassene og brygga (Se egen side om brygga og båtplassene

Bruk av plassen 2022

Erfaringsmessig melder noen eiere av fast plass at de ikke skal benytte plassen for sesongen og fristiller den.

Styret har allerede forespørsler fra de på venteliste om plass for sesongleie.

Vi ønsker derfor en snarlig tilbakemelding fra de som ikke skal benytte plassen denne sesongen, fint om dette kan gjøres innen 20. april.

Samtidig presiserer vi at ledige plasser skal meddeles styret som i neste omgang tilbyr disse til medlemmer som er på venteliste.

Båtplassene i bryggeanlegget vårt

Styret har registre som viser bruken av plassene siden oppstart av foreningen i 1979, også spesielt for årene etter ny brygge fra 2015.

Styret har merket seg at det er flere plasser som meldes ledig hvert år for sesongleie, samtidig har styret hyppige henvendelser fra de på venteliste om mulighet for båtplass.

Underforstått i våre vedtekter er formålet å tilby båtplasser for aktiv BRUK.

Styret henstiller derfor til dere som har fast plass som ikke benyttes/ikke har vært benyttet på flere påfølgende år om å vurdere innløsing av plassen.

Innbetalt innskudd i plassen vil da bli tilbakebetalt og plassen kan tilbys/overføres til medlem på venteliste.

Håper dere vil vurdere dette seriøst slik at vi kan utnytte plassene på brygga på en effektiv måte og til aktivt bruk.

2022

Årets dokumenter


Innkalling årsmøte økonomi Innstilling valg Innkalling Agenda årsmøte
2021

Fjorårets dokumenter

referat årsmøte referat ekstraordinært årsmøte økonomi innkalling årsmøte innkalling ekstraordinært-årsmøte bryggeplassfordeling
brygge kommune Amta Vedlegg innkalling ekstraordinært årsmøte Vedtektsendringer Trygt på sjøen kommune MedlemsinfoBrygge 9 Valgkomitten instilling 6 1 Forslag vedtektsendring Thomas Thenau
5 og 8 økonomi 4 1 Info bryggeutvidelse 1 Ny Innkalling saksliste årsmøte 01 1 Vedlegg ekstraordinært årsmøte -Vedtektsendringer 01 0 Innkalling EKSTRAORDINÆRT årsmøte Berettning
Mer på båtforeningens nettside