Solbukta Båtforening

Startsiden for Solbukta Båtforening

Kontakt

Om Solbukta Båtforening
Solbukta Båtforening driver en liten småbåthavn for lokalbefolkningen og hytteeierne nord i Frogn kommune ved Bunnefjorden.

Denne nettsiden er hovedsakelig tenkt som en informasjonskanal til medlemmene og plassinnehavere.

Aktuelt fra Styret

Innkalling til årsmøte 2023

29. april, kl 11, ved Blylaget Velhus finnes nå i arkivet.

*VÆR OBS PÅ MØTESTED!*

se også 'Årets dokumenter' lenger nede på denne siden

Aktuelle kommunale saker - om bryggeutvidelsen Etter innkomne klager ble saken sendt til Statsforvalteren til uttalelse. Statsforvalteren fant noen ankepunkter og sendte saken tilbake til kommunen for behandling. Representanter fra styret hadde et oppklaringsmøte med kommunen før ferien og ble anvist nødvendige tiltak for å komme videre. Et av elementene var en undersøkelse vedrørende naturmangfold.

Styret engasjerte derfor Sweco As som har utført disse undersøkelsene og rapport forelå primo november.
I tillegg ble det anvist at dispensasjonssøknad for tiltak innenfor 100-meters sonen var nødvendig.
Detter er nå utført, 25. november ble tilleggssøknad sendt til Frogn Kommune med tilhørende nabovarsling og vedlagt rapport for naturmangfoldet.

Vi har et håp om at saken kan komme opp til behandling på nyåret en gang.

2023

Årets dokumenter

innkalling
2022

Fjorårets dokumenter

referat årsmøte

bryggeplassfordeling Innkalling årsmøte økonomi Innstilling valg Innkalling
Agenda årsmøte
Min side Vi jobber med en 'Min Side' om egen båtplass, spesielt om den årlige organiseringen av leietakere. Dette er fortsatt under utvikling og tilgang til siden med knappen nederst fungerer ikke uten en tilgangskode. Koden sendes normalt som en lenke i en epost. For å komme til 'Min Side' må man bare klikke på lenken i eposten

Tanken så langt er følgende: alle med tilgang til sin 'Min Side' kan frigi den plassen de disponerer til bruk gjennom andre og kan deretter velge en annen plass blant de ledige plasser. Ingen kan ha mer enn én plass knyttet til en instans av Min Side.

  • Lenge før en ny sesong tilordnes alle plasser til eierne (etter eventuell utleie forrige sesong). Tilgangskodene til leietakere slettes. Eierne kan planlegge om de vil bruke plassen selv kommende sesong eller ikke. I sistnevnte tilfelle kan de frigi plassen. Eierne kan også bytte plass seg imellom i denne tidlige perioden før sesongen.
  • Ved sesongstart sendes (ny) kode til alle potensielle medlemmer som bare venter på å kjøpe fast plass. Disse skal ha nest høyest prioritet etter plasseierne og får noen dager først for å velge en (av eierne frigitt) plass.
  • Deretter sendes ny kode/lenke til leietakere som hadde plass året før slik at disse kan velge plass.
  • Til slutt etter ytterlig noen få dager får nye leietakere koden/lenken.

Det trengs svært lite data fra brukerne; kun epostadressen til å sende koden/lenken med er viktig. I tillegg er det mulig å legge inn navn og telefonnummer. Disse brukes kun til oppslag på tavla ved brygga.

Det brukes ikke cookies eller liknende som blir liggende i nettleseren. Min Side blir umiddelbart utilgjengelig når man forlater den (lukker nettleserfane, går til en annen nettside etc).

Tilgangskoden/lenken/bokmerke skal behandles som et passord. Koden blir også lang - kanskje 50 kryptiske tegn. Meningen er at det skal være 'håpløst' å skrive den på en lapp og liknende. Uvedkommende som får tak i koden/lenken kan åpne MinSide, endre epostadressen der, og be deretter om å få tilsendt ny kode og utestenger på denne måten den rettmessige eieren. Sånt må rettes opp manuelt. Eventuelt stenger vi for endringer av epostadresser etter at plassfordelingen for sesongen er avklart.

Innspill til 'IKT-avd.'

Mer på båtforeningens nettside