Solbukta Båtforening

Startsiden for Solbukta Båtforening

Kontakt

Om Solbukta Båtforening
Solbukta Båtforening driver en liten småbåthavn for lokalbefolkningen og hytteeierne nord i Frogn kommune ved Bunnefjorden.

Denne nettsiden er hovedsakelig tenkt som en informasjonskanal til medlemmene og plassinnehavere.

Aktuelt fra Styret
(Saker som publiseres her tas vekk etter 1-3 måneder og kommer normalt IKKE til å ligge i arkivet)

Innkalling til årsmøte (27.4.2024 11:00) er lagt inn i arkivet


Godt Nytt År til alle medlemmer.

Litt oppdatering på de to aktuelle sakene som styret har hatt i prosess det siste halve året og som har vært meget tidkrevende.

1. Utvidelse av brygga.

Denne saken som ble påbegynt i 2016 har vært gjennom mange kommunale behandlinger og etter klager også vært hos Statsforvalteren (SF). Båtforeningen fikk kommunal godkjenning til utvidelse i 2023, men etter nye klager er saken nå på nytt hos SF. Styret antar at et svar fra SF vil foreligge medio februar.
Båtforeningen har bistand fra advokat i saken.

2. Rettigheten til bryggefeste på «Felles strandparsell» 51/496.

Etter endringene i eierforholdet til overnevnte eiendom har de nye majoritetseierne varslet oppsigelse av tidligere avtale fra 1977/78 og nye ordninger fra 2010/11.
De nye eierne varsler også at en ny avtale vil bli tilbudt. Styret har avvist dette og forholder oss til avtale og praksis fra båtforeningens etablering. Denne saken vil bli fulgt opp etter at avgjørelse fra SF foreligger.
Det ovenstående kan kanskje tolkes som en viss usikkerhet med hensyn på båtsesongen 2024!? Styret vil arbeide for en avklaring til kommende årsmøte.

Mvh
Styret i Solbukta Båtforening
Mer på båtforeningens nettside
2024

Årets dokumenter

årsmøte agenda Innkalling
2023

Dokumenter innkommet i fjor eller som angår fjoråret

økonomi R23-og-B24 valgkomite innkalling bryggeplassfordeling brev Otterstad agenda årsmøte
Referat Beretning