Solbukta Båtforening

Arkiv

Årstallene nedenfor - og i de to arkivrelaterte feltene på forsiden - angir typisk året når dokumentet kom inn til arkivet (ved rettelser: skulle ha kommet inn)
og dermed IKKE årstallet det gjelder. Økonomi-dokumenter - regnskap og budsjett - kommer hovedsakelig som ett dokument og angår da 2 ulike år.

Innkalling Innkallinger til dugnader og årsmøter. Frem til ca år 2000 var årsmøtet om høsten, deretter om våren

2024 2023 2022 årsmøte 2022 2021 årsmøte 2021 ekstraordinært-årsmøte
2021 Vedlegg ekstraordinært årsmøte Vedtektsendringer 2021-1 Ny saksliste årsmøte 2021-01 0 EKSTRAORDINÆRT årsmøte 2020 årsmøte 2020 -ny årsmøte 2020 oppdatert årsmøte
2019 årsmøte 2018 årsmøte 2017 årsmøte 2016 årsmøte 2015 årsmøte 2014 årsmøte
2013 2012 2011 h 2011 2010 2009
2008 2007 2006 v 2006 h 2005 2004
2003 styremøte 2002 h 2000 1999 1998 1996
1995 v 1995 h 1994 v 1994 h 1993 h 1992 v
1992 h 1991 årsmøte h 1991 ekstraord årsmøte v 1990 h
Link Icon Png
Beretning Beretninger fra styret. Beretninger gjelder året som gikk men årstallet her i arkivoversikten kan angi når dokumentet ble tilgjengelig - dvs året etter.
2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010
Link Icon Png
økonomi Regnskap, budsjett og annet økonomisk sortert etter år. Regnskapet for i fjor er gjerne del av årets økonomi-dokument.
2023 R23-og-B24 2022 R22-og-B23

2021 R21-og-B22 2020 R20-og-B21 (b) 2020 R20-og-B21 2019 R19-og-B20
2018 R18-og-B19 2017 R17-og-B18 2016 R-og-B 2015 R-og-B 2014 R-og-B 2013 R-og-B
2012 R-og-B 2011 regnskap 2010 regnskap 2008 regnskap 2007 regnskap 2006 regnskap
2005 regnskap 2004 regnskap 2003 regnskap 2002 regnskap 1998 regnskap 1997 regnskap
1996 regnskap 1993 regnskap 1992 regnskap 1990 regnskap 1989 regnskap 1988 regnskap
1987 regnskap
Link Icon Png
Referat Referater av ulike møter

(Benyttede forkortelser i lenkene: 'gf'=årsmøte, 'h'=høst, 'v'=vår)

2024 årsmøte 2023 2022 årsmøte

2021 årsmøte 2021 ekstraordinært årsmøte 2020 årsmøte
2019 årsmøte 2018 årsmøte rettet 2017 årsmøte 2016 årsmøte 2015 årsmøte 2014 årsmøte
2013 2012 2011 ekstraord årsmøte 2011 2004 styremøte 2003 styremøte
1996 1996 annet legat 2 1996 annet legat 1 1995 1994 1993 årsmøte
1991 årsmøte 1990 1989
Link Icon Png
Vedtekter Ulike utgaver
2020 sak 6-3 årsmøte 2020 sak 6-2 årsmøte 2020 sak 6-1 årsmøte 2018 2016 forslag til endringer revidert 2016 -revisjon
2014 forslag endring 2011 gamle 2011 forslag 2011 endelige 2011 revidert 2014 2002 3
2002 2 2002 1991

Link Icon Png
Brygge
2023 plassfordeling 2022 plassfordeling 2021medlemsinfo 2021 plassfordeling 2021 kommune Amta 2021-4 1 Info utvidelse
2020 plassfordeling 2020 Amta-aug03 2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse 2015 plassfordeling 2014 info ny 1 2014 plassfordeling pr mai
2014 plassfordeling pr juni 2014 plassfordeling pr juli 2013 info nytt anlegg 2013 plassfordeling 2004 byggeskisser 2003 plassfordeling
2002 forslag 1998 forslag 1997 forslag
Link Icon Png
Annet Andre dokumenter
2019 rundskriv 2013 søknad om disp 2011 forslag kontrakt 2003 rampetilbud 2003 opplysninger 2003 legat
2003 brev legat 1996 legat referat 2 1996 legat referat 1
Link Icon Png
Kommune Kommunal korrespondanse angående foreningen:
2021 brygge Amta 2021Trygt på sjøen 2018 høring båtseptik-utslippsforbud 2017 kommentarer til Otterstad-brev 2016 otterstad-brev 2016 brev til foreningen om søknad bryggeutvidelse
2016 innspill til plan
Link Icon Png
*

Dette er 'rå-arkivet'.

Det er brukt et enkelt prinsipp for å sortere dokumenter i arkivet og på forsiden etter internt dokumentnavn.

I teorien kan man gjøre feil (staving) og et dokument kan da bli helt usynlig - både på forsiden og i rubrikkene over. Her i rå-arkivet derimot skulle ALLE dokumenter være synlige (selv om de ikke er det andre steder), men riktignok med liten sortering. Om man finner et slik dokument her og ikke på ett av de andre stedene bør dette rettes opp.

Rå-arkivet er normalt ikke synlig, men settes synlig f. eks. hvis det er mistanke om at et dokument mangler.

2024 årsmøte agenda 2024 Referat årsmøte 2024Innkalling 2023 økonomi R23-og-B24 2023 valgkomite 2023 innkalling
2023 bryggeplassfordeling 2023 brev Otterstad 2023 agenda årsmøte 2023 Referat 2023Beretning 2022 økonomi R22-og-B23

2022 referat årsmøte

2022 bryggeplassfordeling 2022 beretning 2022 Innkalling årsmøte 2022 innstilling valg 2022 innkalling
2022 agenda årsmøte 2021referat årsmøte 2021referat ekstraordinært årsmøte 2021medlemsinfo brygge 2021 innkalling årsmøte 2021 innkalling ekstraordinært-årsmøte
2021 bryggeplassfordeling 2021 brygge kommune Amta 2021 Vedlegg innkalling ekstraordinært årsmøte Vedtektsendringer 2021Trygt på sjøen kommune 2021-9 Valgkomitten instilling 2021-6 1 Forslag vedtektsendring Thomas Thenau
2021-4 1 Info bryggeutvidelse 2021-1 Ny Innkalling saksliste årsmøte 2021-01 1 Vedlegg ekstraordinært årsmøte -Vedtektsendringer 2021-01 0 Innkalling EKSTRAORDINÆRT årsmøte 2021 økonomi R21-og-B22 2021 beretning
2020 økonomi R20-og-B21 (b) 2020 referat årsmøte 2020 innkalling årsmøte 2020 innkalling-ny årsmøte 2020 bryggeplassfordeling 2020 beretning
2020 økonomi R20-og-B21 2020-avlysning-korona årsmøte 2020 sak 9 valgkomiteen innstilling årsmøte 2020 sak 6-3 vedtekter årsmøte 2020 sak 6-2 vedtekter årsmøte 2020 sak 6-1 vedtekter årsmøte
2020 oppdatert innkalling årsmøte 2020 Brygge Amta-aug03 2019 økonomi R19-og-B20 2019 årsmøte innkalling 2019 referat årsmøte 2019 beretning
2019 annet rundskriv 2019 årsmøte agenda 2018 økonomi R18-og-B19 2018 årsmøte innkalling 2018 årsmøte agenda 2018 vedtekter
2018 referat årsmøte rettet 2018 kommune høring båtseptik-utslippsforbud 2018 beretning 2018 forslag til vedtektsendring (pf5) 2017 økonomi R17-og-B18 2017 referat årsmøte
2017 kommune kommentarer til Otterstad-brev 2017 innkalling årsmøte 2017 beretning 2016medlemsbrev 16-08 2016avisartikkel 2016 økonomi R-og-B
2016 referat årsmøte 2016 kortversjon vedtektsendringer 2016 kommune otterstad-brev 2016 kommune brev til foreningen om søknad bryggeutvidelse 2016 innspill til kommuneplan 2016 innkalling årsmøte
2016 forslag til endringer vedtekter revidert 2016 beretning 2016 Vedtekter-revisjon 2016Instruks-Båtplass 2015 økonomi R-og-B 2015 innkalling årsmøte
2015 bryggeplassfordeling 2015 beretning 2015 Referat årsmøte 2014 økonomi R-og-B 2014 referat årsmøte 2014 innkalling årsmøte
2014 info ny brygge 1 2014 forslag endring vedtekter 2014 bryggeplassfordeling pr mai 2014 bryggeplassfordeling pr juni 2014 bryggeplassfordeling pr juli 2014 beretning
2013 økonomi R-og-B 2013 referat 2013 innkalling 2013 info nytt bryggeanlegg 2013 bryggeplassfordeling 2013 beretning
2013 annet søknad om disp 2012 økonomi R-og-B 2012 referat 2012 innkalling 2012 beretning 2011 økonomi regnskap
2011 referat ekstraord årsmøte 2011 referat 2011 innkalling h 2011 innkalling 2011 gamle vedtekter 2011 forslag vedtekter
2011 endelige vedtekter 2011 beretning 2011 annet forslag kontrakt 2011 Vedtekter revidert 2014 2010 økonomi regnskap 2010 innkalling
2010 beretning 2009 innkalling 2008 økonomi regnskap 2008 innkalling 2007 økonomi regnskap 2007 innkalling
2006 økonomi regnskap 2006 innkalling v 2006 innkalling h 2005 økonomi regnskap 2005 innkalling 2004 økonomi regnskap
2004 styremøte referat 2004 innkalling 2004 brygge byggeskisser 2003 økonomi regnskap 2003 referat styremøte 2003 innkalling styremøte
2003 bryggeplassfordeling 2003 annet rampetilbud 2003 annet opplysninger 2003 annet legat 2003 annet brev legat 2003-ikke-vist-medlemmer
2002 økonomi regnskap 2002 vedtekter 3 2002 vedtekter 2 2002 vedtekter 2002 vanndybde 2002 innkalling h
2002 forslag brygge 2000 innkalling 1999 innkalling 1998 økonomi regnskap 1998 innkalling 1998 brygge forslag
1997 økonomi regnskap 1997 brygge forslag 1996 økonomi regnskap 1996 referat 1996 innkalling 1996 annet legat referat 2
1996 annet legat referat 1 1995 referat 1995 innkalling v 1995 innkalling h 1994 referat 1994 innkalling v
1994 innkalling h 1993 økonomi regnskap 1993 referat årsmøte 1993 innkalling h 1992 økonomi regnskap 1992 innkalling v
1992 innkalling h 1991 referat årsmøte 1991 innkalling årsmøte h 1991 innkalling ekstraord årsmøte v 1991 Vedtekter

1990 økonomi regnskap
1990 referat 1990 innkalling h 1989 økonomi regnskap 1989 referat 1988 økonomi regnskap 1987 økonomi regnskap
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig   -   652 visninger