Solbukta Båtforening

Startsiden for Solbukta Båtforening

Kontakt

Om Solbukta Båtforening
Solbukta Båtforening driver en liten småbåthavn for lokalbefolkningen og hytteeierne nord i Frogn kommune ved Bunnefjorden.

Denne nettsiden er hovedsakelig tenkt som en informasjonskanal til medlemmene og plassinnehavere.

Link Icon Png
Aktuelt fra Styret
(nyeste øverst)
Båtforeningens søknad om forlengelse av brygga er nå godkjent av Frogn Kommune. Arbeidet som ble startet i 2016 har endelig gitt resultater, men i slike saker er det klagemuligheter. Vi har imidlertid tro på at saken vil stå seg og at vi kan se fram til en oppdatert brygge før 2024 sesongen.
Styret har avholdt et møte med den nye eierkonstellasjonen i saken omkring "Fellesstranda", men dette gav ikke noen nye avklaringer. Styret fastholder sitt tidligere standpunkt om at det ikke godtas noen endringer i dagens ordning basert på bruksretten fra tidligere avtale.
Styremøte i foreningen ble avholdt 23. mai 2023. Thomas Thenau og Kenneth Holmsen Brude har trukket seg fra styret.
Iflg vedtektene skal Anleggsansvarlig tre inn som leder ved frafall av leder. Øystein ønsket ikke dette, pga nylig lederfunksjon i sitt lokale vel. Arne ble utpekt son fungerende leder.
Link Icon Png
Mer på båtforeningens nettside
Link Icon Png
2023

Dokumenter innkommet i år

økonomi

valgkomite beretning agenda årsmøte innkalling bryggeplassfordeling
brev Otterstad Referat
Link Icon Png
2022

Dokumenter innkommet i fjor

referat årsmøte

bryggeplassfordeling Innkalling årsmøte økonomi innstilling valg innkalling
agenda årsmøte
Link Icon Png
Min side Utsatt til 2024
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig